Mikkelin vesilaitos

Tunnusluvut

Tunnusluvut

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

TS 2024

 Veden myynti, 1000 m3

2644

2710

2650

2580

2580

2580

 Jäteveden myynti, 1000 m3

2574

2630

2630

2630

2630

2630

 Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m3

4,35

4,48

4,54

4,68

4,82

4,96

Tavoite vakituisen henkilöstön määräksi 33 henkilöä koko suunnittelukaudelle.