Mikkelin vesilaitos

Vedenkulutus

Teollisuusvesi

Teollisuuskin tarvitsee tätä.

ks.vvy.fi,

hankinnat

työmaat