Mikkelin vesilaitos

Veden laatu

Veden laatu

Mikkelin Vesilaitoksella verkostoveden laatua tarkkaillaan voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Veden laatua tarkkaillaan laitoksilla ennen verkostoon johtamista, sekä tarkoin valituista pisteistä vedenjakeluverkosta. Lisäksi verkostotöiden yhteydessä otetaan vedestä näytteet, joilla varmistetaan veden moitteeton laatu ennen uuden tai korjatun putkisto-osuuden käyttöönottoa.

Talousveden laadusta ja tarkkailusta säätää Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000).

Talousvedessä ei saa olla eliöitä (bakteereita, viruksia tai loisia) eikä mitään aineita sellaisina määrinä, että niistä voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Talousveden on oltava myös muihin käyttötarkoituksiinsa sopivaa. Se ei saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien syntymistä vedenkäyttölaitteissa tai verkoston osissa.

Tietoa talousveden tuotannosta, laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista löytyy VVY:n sivuilta.

Veden laadun mittaus

Tähän alan kirjoittamaan veden laadun mittauksesta.

  • tee ensiksi lista, mitä mittaat
  • ota esille mittausvälineet
  • hae näyte vedestä, steriilissä putkesssa

Veden laadusta voit lukea enemmän: vvy.fi:stä.

Kysymykset Vesilaitoksen asiakaspalveluun.