Mikkelin vesilaitos

Vesi-ja viemäriverkostoon liittyminen Mikkelissä

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

Liitoskohtalausunto uusille rakennattaville vesi- ja /tai viemärijohdoille

Uusille rakennettaville vesi- ja/tai viemärijohdoille tarvitaan liitoskohdat, jotka esitetään vesilaitoksen liitoskohtalausunnossa. Liitoskohtalausunto tilataan tällöin vesilaitokselta.

http://vvy.fi

Suunnitelmat

Hankittuaan liitoskohtalausunnon asiakas teettää muutossuunnitelmat (toimitettava 3 sarjaa vesilaitokselle). Vesilaitos hyväksyy muutostöitä koskevan suunnitelman. Tämän jälkeen asiakas voi hankkia maarakennusurakoitsijan (esim. keltaiset sivut), joka hankkii kaivuluvan ja tilaa tonttijohdon liitostyöt vesilaitokselta.

Johtojen saneeraussuunnitelman saa tehdä LVI- tai yhdyskuntatekniikan koulutuksen saanut teknikko tai insinööri. Suunnitelman voi lisäksi tehdä pitkän alan työkokemuksen omaava työnjohto- tai vaativissa itsenäisissä tehtävissä toiminut asentaja.

Saneerattaessa johtoja olemassa olevan suunnitelman mukaan asiasta on sovittava vesilaitoksen asiakaspalvelun kanssa.

Vesilaitokselle on tehtävä laiteselvitys pdf (212 kt), kun kiinteistö ensimmäisen kerran liittyy laitoksen verkostoihin, tai kun kiinteistöön tehdään laajennus.

Liitostyöt

Asiakas hankkii kustannuksellaan LVI-urakoitsijan, joka suorittaa vaadittavat kaivutyöt ja jolla on tiedossa vesilaitoksen vaatimukset kaivannoista. Tutustu liitostöiden tilaussivuun klikkaamalla tätä linkkiä.

Voit kysyä tai antaa vesilaitokselle palautetta saneerausasioista myös sähköisen palautepalvelun avulla.