Mikkelin vesilaitos

Tuotanto ja jäteveden puhdistus

Veden tuotanto ja Jäteveden puhdistus

Keskusvalvomo

Käyntiosoite: Pursialankatu 2, 50100 Mikkeli
Postisosoite: PL 33, 50101 Mikkeli

Esko Torniainen

käyttömestari
puh. 044 794 2642
sähköposti: esko.torniainen(at)mikkeli.fi
vastuualue: sähköautomaatio

Anne Bergman

käyttöinsinööri
puh. 040 129 4248
sähköposti: anne.bergman(at)mikkeli.fi
vastuualue: jätevedenpuhdistus ja jätevedenpumppaamot

Miikka Turunen

laatuinsinööri
puh. 044 794 2602
sähköposti: miikka.h.turunen(at)mikkeli.fi
vastuualue: vedentuotanto

Paula Pitkonen

projekti-insinööri
puh. 040 129 4801
sähköposti: paula.pitkonen(at)mikkeli.fi