Mikkelin vesilaitos

Veden jakelu

Vedenjakelujärjestelmän toimintaa valvotaan kaukovalvontajärjestelmällä (24/7), jotta mahdollisiin toimintahäiriöihin pystytään reagoimaan nopeasti. Vedenjakeluverkoston kokonaisuuspituus on noin 430 kilometriä.

Jakeluverkoston vedenlaatua tutkitaan säännöllisesti sekä Mikkelin Vesilaitoksen että terveydensuojeluviranomaisen toimesta. Vuosiraportti veden laatutiedoista jakelualueittain löytyy oheisesta linkistä.

Talousveden laatu vuonna 2019 (pdf)

Talous- ja uimaveden laadun tarkkailusta voit lukea lisää Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sivuilta:

www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/ymparisto